Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,978

 TÍNH TOÁN DÒNG ÂM ĐIỆN PHI TUYẾN TRONG SIÊU MẠNG PHA TẠP GaAs:Si/GaAs:Be KHI CÓ MẶT SÓNG ĐIỆN TỪ
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me<
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau
Nơi đăng: Journal of science and technology; Số: No.6(79);Từ->đến trang: 95-99;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn