Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,834,536

 Tính toán hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Hiếu
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2008-03-25-49 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn