Nguyễn Hoài Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,120

 
Mục này được 23892 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hoài Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/08/1982
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán Phường Lê Mao - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Anh; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Công tác sinh viên; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363699321; Mobile: 0926186586
Email: namnguyen7@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn