Nguyễn Hoàng Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,580,325

 
Mục này được 33250 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hoàng Minh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/07/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Bách Khoa, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ sinh học thực phẩm; Tại: Đại học Tài nguyên thiên nhiên và Khoa học sự sống
Dạy CN: Công nghệ enzyme, Công nghệ sinh học trồng trọt, công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp, sinh học phân tử, Kỹ thuật phân tích trong Công nghệ sinh học, công nghệ tổng hợp protein cố định.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0961544787
Email: hoangminh02sh@gmail.com; nhminh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2007 đến nay: Giảng viên Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
2/2020-3/2020: Nghiên cứu ngắn hạn tại trường BOKU, Viên, Áo
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu cố định enzyme lên bề mặt lợi khuẩn Lactobacillus plantarum theo phương thức GMO và non-GMO. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Thành viên: Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Đông Phương, Trần Văn Hiếu, Phạm Thị Kim Thảo, Võ Công Tuấn. Mã số: 106.02-2019.339. Năm: 2022. (Jun 3 2020 3:42PM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu nuôi trồng Chlorella vulgaris trong nước thải và xây dựng hệ thống thu hoạch hiệu quả hướng đến mục tiêu thu sinh khối tảo và xử lý nước thải. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Thành viên: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Mã số: 2019. Năm: 2020. (Jun 3 2020 3:39PM)
[3] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Sản xuất bột gia vị dinh dưỡng từ cơ thịt sẫm màu cá ngừ bằng công nghệ sinh học. Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Thành viên: Nguyễn Hoàng Minh, Võ Công Tuấn, Phạm Thị Kim Thảo, Lê Lý Thùy Trâm. Mã số: 03.17CNSHCB. Năm: 2019. (May 30 2020 8:48PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tổng hợp và cố định enzyme mannanase trên bề mặt vi khuẩn đường ruột Lactobacillus plantarum dựa trên các promoter liên tục. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Thành viên: Võ Công TuấnPhạm Thị Kim Thảo. Mã số: 2017-02-100. Năm: 2018. (May 30 2020 8:41PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tận dụng nguồn khí thải CO2 để nhân giống sinh khối tảo Chlorella vulgaris ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Mã số: T2012-02-42. Năm: 2012. (Mar 17 2013 9:51PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng khác nhau lên quá trình tạo mô sẹo từ một số bộ phận khác nhau của cây hoa Cúc (Chrysanthemum sp). Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Mã số: T2009-02-82. Năm: 2009. (Mar 17 2013 9:38PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Effect of CO2 utilization on the growth of Chlorella vulgaris for food technology. Tác giả: Nguyen Hoang Minh, Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Dinh Phu. UD journal Science and Technology
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12(61). Trang: 86-92. Năm 2012.
(Apr 17 2014 3:43PM)
[2]Bài báo: Study of Chlorella vulgaris microalgae cultivation for biodiesel production.. Tác giả: Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Minh Tuan, Le Thi Bich Yen, Nguyen Hoang Minh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. The 2012 United Kingdom – Vietnam Clean Energy Conference and Exhibition, UD journal Science and Technology. Số: 8(57). Trang: 194-200. Năm 2012. (Apr 17 2014 3:44PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng CO2 trong nhân giống vi tảo Chlorella vulgaris ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đặng Kim Hoàng, Nguyễn Đình Phu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 12. Trang: 86 - 92. Năm 2012.
(Mar 17 2013 10:08PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris làm nguyên liệu sản xuất biodiesel. Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Lê Thị Bích Yến, Nguyễn Phước Hải, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đặng Kim Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Tuân. Tạp chí Nghiên cứu và triển Khai. Số: 10. Trang: 29-32. Năm 2012. (Mar 17 2013 11:03PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Cell Wall Anchoring of a Bacterial Chitosanase in Lactobacillus plantarum Using a Food-Grade Expression System and Two Versions of an LP TG Anchor. Authors: Pham M-L, Tran A-M, Mathiesen G, Nguyen H-M, Nguyen T-H. International Journal of Molecular Sciences. No: 21(11). Pages: 3773. Year 2020. (May 30 2020 8:34PM)
[2]Article: Constitutive expression and cell-surface display of a bacterial β-mannanase in Lactobacillus plantarum. Authors: Nguyen H-M, Pham M-L, Stelzer EM, Plattner Esther, Grabherr R, Mathiesen G, Peterbauer CK, Haltrich D, Nguyen TH. Microbial Cell Factories. No: 18. Pages: 76. Year 2019. (May 30 2020 8:31PM)
[3]Article: Fermentability of a Novel Galacto-Oligosaccharide Mixture by Lactobacillus spp. and Bifidobacterium spp. Authors: Kittibunchakul S, Maischberger T, Domig K, Hoang-Minh Nguyen, Dietmar Haltrich, Thu-Ha Nguyen. Molecules. No: 23. Pages: 3352. Year 2018. (May 30 2020 8:33PM)
[4]Article: From by-product to valuable components: Efficient enzymactic conversion of lactose in whey using beta-galactosidase from Streptococcus thermophilus.. Authors: Barbara Geiger, Hoang-Minh Nguyen, Stefanie Wenig, Hoang-Anh Nguyen, Cindy Lorenz, Roman Kittl, Geir Mathiesen, Vincent G.H. Eijsink, Dietmar Haltrich., Thu-Ha Nguyen. Biochemical Engineering Journal. No: online. Pages: 1-9. Year 2016. (Oct 10 2016 7:10PM)
[5]Article: Display of beta-mannanase and chitosanase on the cell surface of Lactobacillus plantarum towards the development of whole-cell biocatalysts. Authors: Nguyen H-M, Mathiesen G, Elena Maria Stelzer, Mai Lan Pham, Katarzyna Kuczkowska, Alasdair Mackenzie, Jane W. Agger, Vincent G. H. Eijsink, Montarop Yamabhai, Clemens K. Peterbauer, Dietmar Haltrich, Thu-Ha Nguyen . Microbial cell factories. No: 15. Pages: 1-14. Year 2016. (Oct 10 2016 7:14PM)
[6]Article: From by-product to valuable components: Efficient enzymactic conversion of lactose in whey using beta-galactosidase from Streptococcus thermophilus.. Authors: Barbara Geiger, Hoang-Minh Nguyen, Stefanie Wenig, Hoang-Anh Nguyen, Cindy Lorenz, Roman Kittl, Geir Mathiesen, Vincent G.H. Eijsink, Dietmar Haltrich., Thu-Ha Nguyen. Biochemical Engineering Journal. No: online. Pages: 1-9. Year 2016. (Oct 10 2016 7:06PM)
[7]Presentations: Protein expression and display in the food-grade host Lactobacillus plantarum. Authors: Hoang-Minh Nguyen, Geir Mathiesen, Katarzyna Kuczkowska, Elena Maria Stelzer, Alasdair Mackenzie, Vincent G. H. Eijsink, Dietmar Haltrich, Thu-Ha Nguyen. The 8th Conference on Recombinant Protein Production, Mallorca, Spain. Pages: 20. Year 2015. (Sep 8 2015 4:16PM)
[8]Presentations: Heterologous protein display on the cell surface of Lactobacillus plantarum. Authors: Hoang-Minh Nguyen, Geir Mathiesen, Katarzyna Kuczkowska, Elena Maria Stelzer, Alasdair Mackenzie, Vincent G. H. Eijsink, Dietmar Haltrich, Thu-Ha Nguyen. The 8th Asian conference on Lactic acid Bacteria, Bangkok, Thailand. Pages: 198. Year 2015. (Sep 8 2015 4:14PM)
[9]Article: Heterologous expression of a recombinant lactobacillal β-galactosidase in Lactobacillus plantarum: effect of different parameters on the sakacin P-based expression system. Authors: Nguyen Tien Thanh, Nguyen Hoang Minh, Geiger Barbara, Mathiesen Geir, Eijsink VG, Peterbauer CK, Dietmar Haltrich, Nguyen Thu Ha
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Microbial Cell Factories
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 14. Pages: 1-11. Year 2015.
(Sep 8 2015 3:34PM)
[10]Presentations: Display of chitosanase on the cell surface of Lactobacillus plantarum WCFS1 for production of prebiotics. Authors: Hoang-Minh Nguyen, Geir Mathiesen, Katarzyna Kuczkowska, Jane W. Agger, Alasdair Mackenzie, Vincent G. H. Eijsink, Dietmar Haltrich, Thu-Ha Nguyen
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. The 6th Annual Meeting of Austrian Association of Molecular Life Sciences and Biotechnology, Vienna, Austria.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: 198. Year 2014.
(Sep 8 2015 4:01PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Production and surface display of heterologous proteins in Lactobacillus plantarum towards the production of health-promoting oligosaccharides Chủ biên: Nguyễn Hoàng Minh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2021.(Oct 13 2022 11:22AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Văn Khiêm
Đề tài: Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy phân từ thịt đỏ cá ngừ bằng enzyme protease vi sinh vật

 Thạc sĩ

 Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa

 2017

 2018

  
 Khen thưởng
[1] Đã có thành tích tốt trong hoạt động liên chi. Năm: 2008.
[2] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng vì đã có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học uy tín. Số: 62733/UBND. Năm: 2017.
[3] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2019.
[4] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2019.
[5] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng vì đã có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học uy tín. Số: 1350/QĐ-UBND. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ gen
Ngành: Sinh học
 2019 Học viên cao học  Đại học Bách Khoa
[2]Kỹ thuật phân tích trong Công nghệ sinh học
Ngành: Sinh học
 2018 Sinh viên năm 5  Bộ môn CNSH, K. Hóa, ĐHBK, ĐHĐN
[3]Kỹ thuật sinh học phân tử
Ngành: Sinh học
 2017 Sinh viên năm 4  Bộ môn Công nghệ sinh học, K. Hóa, ĐHBK, ĐHĐN
[4]Tổng hợp hợp chất hữu cơ bằng Công nghệ vi sinh
Ngành: Sinh học
 2017 Sinh viên năm 4 (sư phạm)  Đại học Sư phạm
[5]Molecular Biology
Ngành: Sinh học
 2017 Sinh viên năm 1 (HK2)  Viện Nghiên cứu và Đào Tạo Việt Anh, Đại học Đà Nẵng
[6]Công nghệ enzyme
Ngành: Sinh học
 2009 Sinh viên năm 4  Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn