Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,114

 The AR-property of some bounded convex sets in a class of non locally convex space containing Lp (0<p<1)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thành
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Báo cáo đại hội toán học Việt Nam lần thứ 8
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 0;Từ->đến trang: 109-110;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn