Nguyễn Hoàng Vĩnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,675

 
Mục này được 44018 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hoàng Vĩnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/04/1975
Nơi sinh: Tam Kỳ - Quảng Nam
Quê quán Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu Đường; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Xây dưng TL; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Xây dựng Cầu đường
Lĩnh vực NC: Performance-based design
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cử nhân)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu đường - Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, 54 Nguyễn Lương Bằng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841297; Mobile: 0913418918
Email: nhvinh@dut.udn.vn; vinhbachnam@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 9/1998 đến nay Giảng viên / Giảng viên chính tại khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Tháng 5 năm 2022 Nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông tại trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng mô hình xác suất đánh giá trạng thái phá hoại của kết cấu bể chứa nhiên liệu bằng kim loại chịu động đất. Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Trương Bách Tuệ. Mã số: B2020-DN02-80. Năm: 2023. (Jun 15 2023 2:06PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích đáp ứng địa chấn của trụ cầu bê tông cốt thép có xét đến ảnh hưởng của xói lở cục bộ nền móng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Vĩnh. Mã số: T2022-02-52. Năm: 2023. (Dec 2 2023 7:42AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nâng cấp cầu bê tông cốt thép dự ứng lực bằng công nghệ căng ngoài cho công trình cầu cầu Bàu tại Km1096+713, Quốc lộ 1. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Vĩnh. Mã số: T2018-02-42. Năm: 2019. (Dec 21 2019 9:12AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Dự tính áp lực bơm trực tiếp từ các thông số thành phần bê tông. Chủ nhiệm: Mai Chánh Trung. Thành viên: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Nguyễn Văn Vinh. Mã số: B2017-ĐN02-35. Năm: 2019. (Dec 12 2020 8:00AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu khí động học và biện pháp giảm chấn trong cầu dây văng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Mỹ. Thành viên: Phạm Duy Hòa, Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Đỗ Việt Hải. Mã số: B2009-ĐN-43. Năm: 2011. (Jun 1 2016 10:26PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu áp dụng giải pháp cách chấn công trình xây dựng chịu tác động của động đất. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Nghiên cứu áp dụng giải pháp cách chấn công trình xây dựng chịu tác động của động đất. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Nguyễn Văn Nam, Đào Đình Nhân, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Phạm Đình Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Lan, Nguyễn Duy Thảo, Lê Anh Tuấn. Mã số: B2016.ĐNA.03. Năm: 2017. (Dec 12 2020 8:04AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Seismic Response and Damage Evaluation for Anchored and Unanchored Cylindrical Above Ground Steel Tanks. Tác giả: Phan Hoang Nam, Nguyen Hoang Vinh, Hoang Phuong Hoa. Journal of Science and Technology - The University of Danang. Số: ISSN 1859-1531. Vol. 20. No 12.1. Trang: 30-35. Năm 2022. (Jun 15 2023 11:15AM)
[2]Bài báo: Phân tích ứng xử địa chấn và kiểm soát hư hại kết cấu trụ cầu bê tông cốt thép sử dụng phương pháp phân tích tĩnh và động phi tuyến. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Võ Ngọc Khoa, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN:1859-1531, 19(9) 2021. Trang: 37-42. Năm 2021. (Dec 3 2021 9:13AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu dự đoán lực căng còn lại của dầm cầu Bầu km 1076 + 713 QL1A –Quảng Ngãi bằng thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Cao Văn Lâm. Tạp chí Giao thông Vận tải (số 9/2019). Số: ISSN 2345-0818. Trang: 64-68. Năm 2019. (Dec 21 2019 8:08AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu cải tiến mô hình ngưỡng trượt theo vật liệu. Tác giả: Mai Chánh Trung; Nguyễn Hoàng Vĩnh.. Tạp chí Xây dựng Việt Nam-Bộ Xây dựng. Số: ISSN: 0866-8762. Trang: 101-105. Năm 2019. (Jun 13 2019 8:51AM)
[5]Bài báo: Phân tích đáp ứng của gối cón lắc ma sát 2 mặt trượt (DFP) lắp đặt cho nhà cao tầng chịu tác động của các trận động đất. Tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam.. Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững" Đà Nẵng 17-18/9/2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 631-638. Năm 2016. (Jun 9 2017 8:58PM)
[6]Bài báo: Tính toán thiết kế cầu dây văng một mặt phẳng dây nhịp cong có xét ảnh hưởng của co ngót, từ biến. Tác giả: Đặng Xuân Bình, Nguyễn Văn Duẫn, Thái Văn Ngãi, Nguyễn Bá Ngọ, Nguyễn Hoàng Vĩnh và Hoàng Phương Hoa. Tap chí Giao thông Vận tải (ISSN 2354-0818). Số: 1+2/2016. Trang: 86-90. Năm 2016. (Jun 1 2016 10:16PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường sức kháng uốn dầm bê tông cốt thép dán tấm composite FRP ứng suất trước. Tác giả: Nguyễn Lan, Cao Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Vĩnh và Hoàng Phương Hoa.. Hội nghị khoa học toàn quốc Vật liệu và kết cấu composite Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng. Đại học Nha Trang. Số: ISBN 978-604-82-2026-6. Trang: 383-390. Năm 2016. (Jun 9 2017 8:54PM)
[8]Bài báo: Mô hình các dạng gối trượt ma sát trong kết cấu chịu động đất: Gối DFP và TFP. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa và Nguyễn Hoàng Vĩnh. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Tại Đại học Đà Nẵng năm 2015. Số: ISBN 978-604-84-1273-9. Trang: 487-494. Năm 2016. (Jun 1 2016 10:04PM)
[9]Bài báo: Mô hình tính toán tổng quát kết cấu cách chấn bằng gối SFP. Tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. Số: 3-2016. Trang: 102-105. Năm 2016. (Jun 1 2016 10:11PM)
[10]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng của thông số gối cao su lên ứng xử động cầu cong đứng chịu tải trọng di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 2354-0818. Số: 12/2015. Trang: 59-63. Năm 2015. (Jun 1 2016 10:20PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá các phương pháp sức chịu tải của cọc đơn theo phương dọc trục. Tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh. Hội thảo quốc gia “Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 139-148. Năm 2013. (Jun 16 2014 9:39AM)
[12]Bài báo: Ứng dụng công nghệ Wriless structural bridge testing system đáng giá khả năng chịu tải công trình cầu Nguyễn Tri Phương tại TP Đà Nẵng, Phần 1: Cầu dẫn, dầm super T, L = 40m. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Mỹ, Lê Văn Lạc, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Hội thảo quốc gia “Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 329-336. Năm 2013. (Jun 16 2014 9:40AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Seismic performance of multi-span continuous reinforced concrete bridges considering flood-induced scour effects. Authors: Nguyen Hoang Vinh, Phan Hoang Nam, Pham Duy Hoa, Hoang Phuong Hoa. The 4th International conference on transportation infrastructure and sustainable development (TISDIC-2023). No: IOP Conference Series Material and Science Engineering. ISSN: 1757-899X, 1289(2023)012017. Pages: 1-10. Year 2023. (Sep 8 2023 3:04PM)
[2]Article: Fragility - based effectiveness evaluation of reinforced concrete bridge piers strengthened with UHPC jackets. Authors: Hoang Vinh Nguyen, Dang Dai Nam Nguyen, Hoang Nam Phan, Minh Hai Nguyen, Van My Nguyen, Phuong Hoa Hoang, Duy Hoa Pham. The 4th International conference on transportation infrastructure and sustainable development (TISDIC-2023). No: IOP Conference Series Material and Science Engineering. ISSN: 1757-899X, 1289(2023)012014. Pages: 1-13. Year 2023. (Sep 8 2023 3:08PM)
[3]Article: What makes passengers to continue using and talking positively about ride-hailing services? The role of booking app and post-booking service quality. Authors: Duy Quy Nguyen-Phuoc, Nguyen S Vo, Diep Ngoc Su, Vinh Hoang Nguyen, Oscar Oviedo-Trespalacios. Transport Research Part A: Policy and Practice (SSCI, Q1). No: 150. Pages: 367-384. Year 2021. (Dec 5 2021 9:16AM)
[4]Article: Exploring the prevalence and factors associated with self-reported traffic crashes among app-based motorcycle taxis in Viet Nam. Authors: Duy Quy Nguyen-Phuoc, Ha Anh Nguyen, Chris De Gruyter, Diep Ngoc Su, Vinh Hoang Nguyen. Transport Policy. No: ISSN: 0967-070X, Vol. 81 (SSCI, Q1). Pages: 68-74. Year 2019. (May 31 2020 3:24PM)
[5]Article: The time-dependent effect over time of water-to-cement ratio on the flow friction of concrete pressure pipe. Authors: Nguyen Van Vinh1, Mai Chánh Trung1, Nguyen Hoang Vinh1, Nguyen The Duong2. Proceedings of the 3rd International Conference on Transport Infrastructure and Sustainable Development (TISDIC 2019). No: ISBN: 978-604-82-2893-4. Pages: 516-521. Year 2019. (Dec 21 2019 8:53AM)
[6]Article: Effect of Low-Frequency Flow on Cable Dry-State Galloping. Authors: Authors: H. Vo-Duy¹ *, L. Hoang-Trong ¹, M. Nguyen-Van¹, V. Nguyen-Hoang ¹ 1 Bridge Engineering Division, Faculty of Bridge and Road Engineering, Danang University of Science and Technology, The University of Danang – Vietnam. Lect.Notes Mechanical Engineering. No: ISSN: 2195-4356 ( SCOPUS). Pages: 875-889. Year 2018. (Jun 13 2019 8:54AM)
[7]Article: Investigation on Turbulence Effects on Flutter Derivatives of Suspended Truss Bridge Section. Authors: L. Hoang-Trong, V. Nguyen-Hoang and H. Vo-Duy. Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017, Lecture Notes in Mechanical Engineering. No: ISSN:2195-4356, Scopus. Pages: 891-902. Year 2018. (Jun 13 2019 9:11AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]An toàn lao động trong công trình xây dựng Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2013.(Jun 16 2014 9:38AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng_Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Hè năm 2004. Số: 1234/QĐKT. Năm: 2004.
[2] Giấy khen của Công đoàn trường Đại học Bách khoa_ Đã có thành tích tốt trong công tác Công đoàn Năm học 2004-2005. Số: 288/QĐ/TVCĐ ngày 22/6/2005. Năm: 2005.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng_ Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2004 - 2005. Số: 2059/QĐKT. Năm: 2005.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng_Đã có thành tích xuất sắc trong chương trình cao học. Năm: 2005.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng_ Đã có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2006-2007. Số: 4920/QĐKT. Năm: 2007.
[6] Giấy khen của Công đoàn trường Đại học Bách khoa_ Đã có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn Năm học 2006-2007. Số: 445/QĐ/TVCĐ ngày 26/6/2007. Năm: 2007.
[7] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa_ Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. Số: 78/2012/QĐKT. Năm: 2012.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Số: 4754/QĐ-KT. Năm: 2014.
[9] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa_ Đã có thành tốt nhiệm vụ năm học năm học 2013 - 2014. Số: 134/2014/QĐKT. Năm: 2014.
[10] Giấy khen của Công đoàn trường Đại học Bách khoa_ Đã có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn Năm học 2014-2015. Số: 230/QĐ/TVCĐ ngày 18/6/2015. Năm: 2015.
[11] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa_ Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018. Số: 1139/QĐ-ĐHBK. Năm: 2018.
[12] Bằng khen của Ban chấp hành công đoàn giáo dục Việt Nam - Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2022-2023. Số: 293/QD-CĐN. Năm: 2023.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mố trụ cầu
Ngành: Xây dựng
 2016 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum,- Đại học Đà Nẵng
[2]Hướng dẫn đồ án Mố trụ cầu
Ngành: Xây dựng
 2016 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, - Đại học Đà Nẵng
[3]Tổng quan công trình cầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công XD
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Các cán bộ ngành Xây dựng  Trường ĐHBK và các nơi khác
[5]Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư XD
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Cán bộ hoạt động trong ngành xây dựng  Trường ĐHBK và các nơi khác
[6]Chuyên đề cầu
Ngành: Xây dựng
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách khoa -Đại học Đà Nẵng
[7]An toàn lao động
Ngành: Xây dựng
 2005 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Hướng dẫn đồ án Xây dựng cầu
Ngành: Xây dựng
 2004 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng
[9]Xây dựng cầu
Ngành: Xây dựng
 2004 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng
[10]Hướng dẫn đồ án thiết kế cầu thép
Ngành: Xây dựng
 2002 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng
[11]Thiết kế cầu thép
Ngành: Xây dựng
 2002 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng
[12]Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp
Ngành: Xây dựng
 2001 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Duy Tân; Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[13]Thiết kế cầu Bê tông cốt thép
Ngành: Xây dựng
 2000 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[14]Hướng dẫn đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép
Ngành: Xây dựng
 2000 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn