Nguyễn Hồng Nguyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16009 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hồng Nguyên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/01/1992
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sản xuất Tự động (Automation of Production), PFIEV; Tại: Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ Khí (Mechnical Engineering); Tại: Đại học Công nghệ Ming Chi (Ming Chi University of Technology), Đài Loan
Dạy CN: Quản lý Công nghiệp (Industrial Management)
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật Công nghiệp
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363737869; Mobile: 0985568748
Email: nhnguyen@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Quá trình đào tạo:
- Từ 9/2010 - 9/2015: Học kỹ sư tại Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV), Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN. Ngành: Kỹ thuật Cơ khí. Chuyên ngành: Sản xuất tự động.

- Từ 9/2015 - 9/2017: Học thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghệ Ming Chi, Đài Loan. Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí.

Quá trình công tác:
- Từ 11/2017 - 11/2018: Giảng viên tập sự, bộ môn Quản lý Công nghiệp, khoa Quản lý Dự án, trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN.

- Từ 11/2018 - nay: Giảng viên - Khoa Quản lý Dự án.

- Từ 11/2019: Bí thư Liên chi đoàn Khoa Quản lý Dự án.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên Cứu Mô Phỏng Tay Máy Một Bậc Tự Do dựa trên Cơ Cấu Cân Bằng Trọng Lượng Mới. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hồng Nguyên. Thành viên: TS. Lê Hoài Nam, Hà Hồng Nhật. Mã số: T2018-02-56. Năm: 2018. (Jun 17 2019 3:17PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Realization of Statically Balanced Articulated Mechanisms and Scotch Yoke Type Balancers. Authors: Hong-Nguyen NguyenWin-Bin Shieh. IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science 2019. Springer, Cham. No: Series ISSN 2211-0984 (SCOPUS). Pages: 1345-1354. Year 2019. (Jun 19 2019 4:55PM)
[2]Article: On the Design of the Gravity Balancer Using Scotch Yoke Derivative Mechanism. Authors: Hong-Nguyen Nguyen, Win-Bin Shieh. The 12th IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines - SYROM'2017. Springer, Cham. No: Series ISSN 2211-0984 (SCOPUS). Pages: 13-25. Year 2018. (Jun 17 2019 3:12PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng Luận văn Xuất sắc HIWIN THESIS AWARD (14th Silver Mechanical Master's Thesis Award)

 Kỹ thuật

 2018

 

 HIWIN Technologies Corp.

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế ngành
Ngành: Kinh tế học
 2019 Sinh viên các ngành Kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị Sản xuất
Ngành: Khoa học quản lý
 2018 Sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Thiết kế Hệ thống Sản xuất
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp và các ngành Kỹ thuật liên quan  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Khởi tạo Doanh nghiệp
Ngành: Khoa học quản lý
 2018 Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin (khoa CNTT, PFIEV) và các ngành Kỹ thuật liên quan  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn