Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,642

  Khảo sát việc chấp nhận ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập của sinh viên học tiếng Pháp như là một ngoại ngữ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 2015;Từ->đến trang: 38-50;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu đặc trưng chấp nhận sử dụng máy tính trong học tập của sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp như là một ngoại ngữ và tác động của một số yếu tố lên việc sử dụng này. Đề tài sử dụng bảng hỏi của Wong và Teo (2009) để điều tra trên 217 sinh viên ngành tiếng Pháp ở bậc đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số sinh viên có cái nhìn tích cực về ích lợi của máy tính trong học tập, có thái độ tốt và có dự định sử dụng máy tính cao. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho biết còn gặp khó khăn trong việc sử dụng máy tính. Đề tài cũng khẳng định các yếu tố “Giới tính”, “Năm học”, “Chuyên ngành”, “Địa bàn” hầu như không tác động đến chấp nhận công nghệ.
ABSTRACT
The research investigate acceptance of computer use in learning among Vietnamese students learning French as a forreign language and impacts of several factors. The study used questionnaire proposed by Wong and Teo (2009) to conduct a survey of 217 students of French at university. The results showed that the majority of students have a positive outlook about usefulness of computers in learning, a good attitude and a high behavioral intention of computer use. However, many students indicated their difficulties in the use of computer. The research has also affirmed that “Gender”, “Year”, “Speciality”, “Geographical area” have almost no impact on technology acceptance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn