Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,356

  Les jeunes enseignants de français face aux défis des établissements universitaires de l’Asie du Sud-Est: bilan et perspectives
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Bình, Lê Anh Thư, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Việt Quang, Sam Or Angkearoat, Lamphoune Saoundara, Nguyễn Thị Kim Lan, Phan Tue Châu


abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Actes du séminaire régional de recherche-action; Số: 4;Từ->đến trang: 382-387;Năm: 2005
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn