Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,983,208

 Nghiên cứu chẩn đoán hư hỏng hệ truyền động bánh răng bằng phân tích tín hiệu dao động và âm thanh, sử dụng phương pháp WAVELET, WAVELET PACKET & HILBERT
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  PGS.TS Lê Cung; Thành viên:  TS. Bùi Minh Hiển, Giảng viên Bộ môn Nguyên lý chi tiết máy, Khoa Sư phạm kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa. KS. Nguyễn Hữu Lập Trường, Phụ trách Phòng thí nghiệm Tin học Công nghiệp, Sản xuất tự động, Chương trình PFIEV, trường Đại học Bách khoa. KS. Hoàng Ngọc Thiên Vũ, Học viên Cao học, ngành Công nghệ chế tạo máy, Khoa Cơ khí. KS. Trần Kim Phúc, Học viên Cao học, ngành Sản xuất tự động, Chương trình PFIEV. Trần Lê Ngọc Hoàng, Nguyễn Thái Sơn, Sinh viên ngành Sản xuất tự động, Chương trình PFIEV.
Số: Đ2012-02-24 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn