Nguyễn Hữu Lực
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 13887 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Lực
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1987
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Giáo dục Thể Chất - Giáo dục Quốc Phòng; Tại: Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Khoa học Giáo dục Thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Dạy CN: Giáo dục Thể Chất - Giáo dục Quốc Phòng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Thể chất & Trung tâm Thể thao, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -Từ năm 2010 đến 2011: Trợ giảng tại Trung tâm Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng.
-Từ năm 2012 đến 2013: Giảng viên giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng.
-Từ năm 2014 đến nay: Giảng viên giảng dạy tại Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NAM SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Lực. Thành viên: TS. Phạm Tuấn Hùng; ThS. Nguyễn Xuân Hiền; ThS. Trần Thị Như Quỳnh. Mã số: B2018-ĐN01-14. Năm: 2020. (Aug 3 2020 12:55PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BÀI TẬP SỬ DỤNG TRỌNG LƯỢNG CƠ THỂ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Lực. Hội thảo khoa học toàn quốc: "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học" năm 2020. Số: ISBN 987-604-80-5010-8. Trang: 286-294. Năm 2020. (Feb 17 2021 10:04PM)
[2]Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS Nguyễn Hữu Lực , TS. Đào Thị Thanh Hà. Hội thảo khoa học toàn quốc: "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học" năm 2020. Số: ISBN 987-604-80-5010-8. Trang: 266-278. Năm 2020. (Feb 17 2021 9:55PM)
[3]Tham luận: ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 NHẰM HỖ TRỢ CÔNG TÁC DẠY HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Lực. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Đà Nẵng. Trang: 48-53. Năm 2019. (Aug 3 2020 1:12PM)
[4]Tham luận: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP FITNESS ĐỐI VỚI VIỆC ĐỊNH HƯỚNG, CƠ HỘI VIỆC LÀM DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Lực. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Đà Nẵng. Trang: 43-48. Năm 2018. (Aug 3 2020 1:09PM)
[5]Bài báo: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Hữu Lực. Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Số: SĐH-K4-2016. Trang: 51-55. Năm 2016. (Aug 3 2020 1:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: CURRENT SITUATION AND THE CAUSES AFFECTING THE GENERAL PHYSICAL STRENGTH OF DANANG UNIVERSITY STUDENTS. Authors: Huu Luc Nguyen, Xuan Hien Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. No: ISSN 2231-326. Pages: 33-36 Volume 38-N01. Year 2020. (Aug 3 2020 1:16PM)
[2]Article: EVALUATING THE EFFICIENCY OF THE STRENGTH IMPROVING EXCERCISE SYSTEM FOR DANANG UNIVERSITY'S MALE STUDENTS. Authors: Nguyen Huu Luc, Nguyen Xuan Hien. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. No: ISSN 2231-326. Pages: 37-41 Volume 38-N01. Year 2020. (Aug 3 2020 1:18PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giáo dục Thể chất
Ngành: Khoa học giáo dục
 2010 Sinh viên Đại học Đà Nẵng  Các cơ sở Giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn