Nguyễn Hữu Lực
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,410

 
Mục này được 13359 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Lực
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/12/1987
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Giáo dục Thể Chất - Giáo dục Quốc Phòng; Tại: Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Khoa học Giáo dục Thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Dạy CN: Giáo dục Thể Chất - Giáo dục Quốc Phòng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Thể chất & Trung tâm Thể thao - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -Từ năm 2010 đến 2011: Trợ giảng tại Trung tâm Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng.
-Từ năm 2012 đến 2013: Giảng viên giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng.
-Từ năm 2014 đến nay: Giảng viên giảng dạy tại Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn