Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nguyenlamthuan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Lâm Thuận
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,972,439

 
Mục này được 16040 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lâm Thuận
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/09/1978
Nơi sinh: Thanh Tùng, Thanh Chương, Nghệ An
Quê quán Thanh Tùng, Thanh Chương, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Trung tâm Thể thao; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0932492382
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • Tháng 7/2003 đến 9/2005: Làm tại khu công nghiệp Hòa Khánh
  • 15/9/2005 đến 15/7/2006: Là nhân viên tổ quản trị cây cảnh trường Đại học Bách Khoa
  • 25/7/2005 đến 20/6/2006: Làm tại khu công nghiệp Hòa Khánh
  • Tháng 04/2007 đến 7/2008: Làm tại khu công nghiệp Hòa Cầm
  • 10/11/2009 đến nay là nhân viên của TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn