Nguyễn Lan Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,097,913

 
Mục này được 19533 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lan Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/10/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế , ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: Yuan Ze University
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: Kế toán trách nhiệm xã hội Kế toán quản trị Phân tích tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Đường Hoàng Sĩ Khải, An Hải Bắc, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3836987; Mobile: 
Email: nglanphuong1988@gmail.com; phuongnl@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 09/2013- nay: Công tác tại Khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
10/2015 - nay: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kế toán-Tài chính tại Đại học Rennes 1, Pháp
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: “Sustainable Development and Corporate Governance in Vietnam”. Tác giả: Doan Ngoc Phi Anh, Nguyen Thi Xuan Trang and Nguyen Lan Phuong, Melina Manochin. International Conference on Accounting, ICOA 2015, Danang, Vietnam. Trang: 240-251. Năm 2015. (Mar 27 2016 10:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: “Sustainable Development and Corporate Governance in Vietnam”. Authors: Doan Ngoc Phi Anh, Nguyen Thi Xuan Trang and Nguyen Lan Phuong, Melina Manochin. Management Accounting Research Group Conference (MARG/MCA), Birmingham, UK. Pages: November 20-21. Year 2014. (Mar 27 2016 9:59PM)
[2]Presentations: “The Determinants of Bank Liquidity Buffer”. Authors: I-Ju Chen, Nguyen Lan Phuong, Wei Chin Lin. the 2014 Annual Meeting of Southwestern Finance Association (SWFA), Dallas, Texas, USA, March 13-15, 2014. Pages: 1-51. Year 2014. (Mar 27 2016 9:40PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2014 Sinh viên năm 1  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[2]Thực hành kế toán
Ngành: Kế toán
 2014 Sinh viên năm 3
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
  
 Thông tin khác
  
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn