Nguyễn Mạnh Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,742

 
Mục này được 18484 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Mạnh Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/10/1960
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Trung tâm Thể thao; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3604060; Mobile: 0905654775
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  •  Từ 23/10/2008 đến nay: Được sự phân công của giám đốc TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng làm bảo vệ trung tâm
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn