Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,190

  Bàn về ý nghĩa địa danh: Trường hợp thị xã Quảng Yên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Trịnh Tam Anh, Nguyễn Ngọc Chinh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 2(87)2015;Từ->đến trang: 5-9;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Địa danh học là môn học rất thú vị, giúp mọi người trả lời những câu hỏi về nguồn gốc, lý do của những tên làng xóm, cầu cống, chợ búa, tỉnh thành... Địa danh là một bộ phận của ngôn ngữ và địa danh cũng là tấm bia khắc ghi lại những nét văn hóa, lịch sử mà con người đã đi qua. Địa danh thường được nghiên cứu dưới hai góc độ: cấu tạo và ý nghĩa địa danh. Ý nghĩa địa danh là vấn đề mà những nhà nghiên cứu luôn quan tâm sâu sắc, nội dung vô cùng quan trọng của việc nghiên cứu địa danh học. Đồng thời nghiên cứu địa danh luôn là vấn đề đa dạng, phức tạp và ý kiến của các nhà khoa học chưa thống nhất. Vì vậy, khi nghiên cứu ý nghĩa địa danh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, tác giả phân chia thành từng nhóm nhỏ nhằm chứng minh một cách cụ thể những giá trị mặt ý nghĩa của địa danh thị xã Quảng Yên.
ABSTRACT
Toponymy is a very interesting subject which helps people answer questions about the origin of the name of villages, bridges, markets, cities... Toponymy is part of the language and the inscription of the culture,the history people have gone through. Place names are often studied under two perspectives: structure and meaning. Meaning is the issue that the researchers are deeply interested in; it is an extremely important content of the research of place names. Furthermore, the study of sites is a diverse and complex issue on which scientists have not totally agreed. So, while doing research on meaning of place names in Quangyen, Quangninh, the authors divided them into small groups to demonstrate a specific value of the surface meaning of places in Quangyen.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn