Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,476,954

 Tín hiệu thẩm mĩ chỉ hiện tượng thiên nhiên trong tập thơ "Những bông hoa không chết" của Lưu Quang Vũ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh*, Hồ Thị Duyên, Đinh Thị Thanh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên; Số: 148(03/1): 185 - 192;Từ->đến trang: 185-192;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Văn học phản ánh cuộc sống bằng hình tượng thông qua phương tiện là ngôn ngữ. Điều đó đã trở thành nguyên lí. Nhưng hình tượng nghệ thuật lại được cấu tạo bằng các tín hiệu thẩm mĩ. Hay nói cách khác, tín hiệu thẩm mĩ đã trở thành chiếc cầu nối giữa ngôn ngữ và hình tượng. Việc nghiên cứu tín hiệu thẩm mĩ dưới góc độ ngôn ngữ là hướng đi cần thiết, đem lại nhiều ý nghĩa đối với quá trình tiếp nhận văn bản nghệ thuật. Việc tìm hiểu nghiên cứu thơ Lưu Quang Vũ nói chung, tập thơ “Những bông hoa không chết” từ góc độ ngôn ngữ mà cụ thể là những tín hiệu thẩm mĩ chỉ hiện tượng thiên nhiên từ góc độ từ vựng- ngữ nghĩa sẽ giúp ta có cái nhìn rộng mở, khám phá ra nhiều điểm mới lạ.
ABSTRACT
Literature reflects the life through the ways of language. That has become the principle. But the artistic image is formed by the signal aesthetic. In other words, the signal aesthetic has become a bridge between language and image. The study signals aesthetic perspective, language is a necessary direction, giving more significance to the process of receiving art text. Understanding poet Luu Quang Vu research in general, books of poetry in particular "Những bông hoa không chết” (The flowers do not die) from the perspective of a specific language are aesthetic signal shows natural phenomenon from the perspective of lexico-semantics helps us to have an open look, discover new sites.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn