Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,601

 Từ ghép tiếng Việt nhìn từ triết lý âm dương
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(101).2016;Từ->đến trang: 63;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Triết lí âm dương đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống người phương Đông nói chung và của người Việt nói riêng. Dân tộc nào cũng va chạm với những cặp đối lập chỉ khái niệm âm – dương [2, tr 52]. Điều đó được phản ánh trong ngôn ngữ, trong từ vựng và cú pháp. Ngày nay, triết lí âm dương không chỉ được nhiều người tìm hiểu, ứng dụng mà còn từng bước lí giải và vận dụng nó dựa trên cơ sở khoa học. Bài viết nhằm lí giải sự ảnh hưởng của triết lí âm dương đến cấu tạo từ ghép đẳng lập tiếng Việt ở hai vấn đề chính: thứ nhất, mỗi từ ghép đẳng lập đều mang yếu tố âm – dương; thứ hai, triết lí âm dương chi phối cấu tạo (hay cách sắp xếp) các từ tố trong từ ghép đẳng lập.
ABSTRACT
The yin-yang philosophy plays an important role in all areas of the life of Oriental people in general and of Vietnamese people in particular. Every nation has been involved in pairs of contrasting concepts related to yin – yang [2, tr 52]. This is reflected in language, vocabulary and syntax. Today, the yin – yang philosophy has not only been the focus of investigation and application for many people but also explained step by step and manipulated based on scientific grounds. This paper is aimed at explaining the influence of the yin – yang philosophy on the formation of Vietnamese symmetric compound words in two major aspects: first, every compound has its yin – yang character; second, the yin-yang philosophy governs the structure (or arrangement) of the components in a compound word.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn