Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,727

 Các biểu hiện của triết lý âm dương trong kiến trúc đình làng Thạc Gián
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Hồ Điệp, Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc gia "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY BẢN NGỮ, NGOẠI NGỮ & KHU VỰC HỌC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP" do 3 trường ĐH Ngoại ngữ đồng tổ chức, ngày 28.7.2017 tại Đà Nẵng; Số: 7.2017;Từ->đến trang: 51-56;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Triết lí âm dương từ lâu đã thấm sâu trong tư tưởng của con người với hai quy luật chính: quy luật về thành tố và quy luật về quan hệ. Triết lí âm dương đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực kiến trúc bởi nó ảnh hưởng đến phương hướng, kết cấu của cả một công trình, cụ thể ở đây là đình làng Thạc Gián thành phố Đà Nẵng. Âm dương hiện hữu ngay trong cấu trúc của ngôi đình với những chi tiết: cổng tam quan, bức bình phong và lối kết cấu rường chồng ở phần mái của ngôi đình. Triết lí âm dương không những có một vị trí thiết yếu trong việc tạo lập sự bền vững ở kết cấu của ngôi đình mà còn tôn lên những giá trị, phẩm chất đẹp của con người. Tất cả những điều đó đã tạo nên giá trị văn hóa về vật chất lẫn tinh thần cho đất nước, con người Việt Nam. Từ đây, người dân cần nhận thức những giá trị đẹp ấy nhằm bảo tồn, và phát huy giá trị văn hóa trong đình làng Thạc Gián.
ABSTRACT
Yin - yang philosophy affects people’s idea with two rules of components and relatives. Thanks to this philosophy, they know how to treat to everything as long as keep balance between ying and yang elements so as to create harmony in their life, in Thac Gian village. Yin yang philosophy plays an important role in the architecture field because it affects direction and architecture of works in general and Thac Gian historic and cultural monument in particular. Two elements of this philosophy can be found in structure as well as in other parts such as: entrance hall, screen and roof of this pavilion. The philosophy helps the structure be stable and raises good characters of the humanbeings. All those create both material and spiritual cultural values to Viet Nam and its people .Therefore, local people have to realize those values to conserve, inherit and enhance cultural value of Thac Gian communal house.
[ 2017\2017m08d08_23_52_110.39._DIEP_-_HO_PHAN;_CHINH_-_NGUYEN_NGOC_[formatted]_-_N-c.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn