Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,838

 Sử dụng test PEP-R trong đánh giá trường hợp trẻ tự kỷ tại bệnh viện tâm thần Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 10(119).2017;Từ->đến trang: 10-13;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển suốt đời do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ. Tự kỷ được thể hiện ra ngoài bằng các khiếm khuyết về tương tác xã hội, giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, hành vi, sở thích và hoạt động mang tính lặp đi lặp lại. Điều quan trọng nhất để giúp trẻ tự kỷ phát triển đó là đánh giá chính xác dạng tật, mức độ, khả năng và những khó khăn mà trẻ gặp phải để có cách hỗ trợ phù hợp. Hiện nay, có nhiều phương pháp, công cụ để đánh giá trẻ tự kỷ. Trong đó, PEP-R được xem là bộ công cụ hữu hiệu giúp đánh giá trẻ tự kỷ. PEP-R giúp quá trình đánh giá được chính xác hơn, là cơ sở quan trọng để đạt được hiệu quả can thiệp, trị liệu cho trẻ sau này. Khảo sát đánh giá, nghiên cứu điển hình trên 3 trẻ tự kỷ tại Bệnh viện Tâm thần Tp. Đà Nẵng đã cho thấy hiệu quả mà PEP-R mang lại trong đánh giá, can thiệp cho trẻ tự kỷ.
ABSTRACT
Autism is a form of lifelong-developing disability caused by disorders of the nervous system that affect the function of the brain. Autism is manifested through social interaction, repeated verbal and non-verbal communication, behavioral interventions and behavioral hobbies. The most important thing to help children with autism develop is to accurately assess the type of disability, level, ability, and difficulties a child is having in order to get the right support and evaluation. In particular, PEP-R is considered as a useful tool in evaluating autistic children. PEP-R helps to make the assessment process more accurate, which is important for effective intervention and subsequent treatment. A case study of three children with autism at Da Nang City Psychiatric Hospital has shown the effectiveness of PEP-R in evaluating and intervening autistic children.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn