Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,275

 Thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục một số lỗi thường gặp trong việc viết tin của phóng viên tại đài truyền thanh-truyền hình huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Trần Thị Bích Liễu, Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc gia 2018 "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, 4/2018, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. QĐ XB số: 462 LK-XH/QĐ-NXB ĐHQGHN, ngyà 4/4/2018, ĐKXB: 750-2018/CXBBIP/02-83/ĐHQGHN, ngày 9/3/2018.; Số: 2L-72 ĐH2018;Từ->đến trang: 127-137;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, Đài Truyền thanh huyện với thế mạnh là thông tin được chuyển tải bằng âm thanh đã đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Với đặc thù như vậy nên việc viết tin trở thành một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi người viết phải có cái nhìn khách quan, cẩn thận trong việc chắt lọc và sử dụng ngôn từ một cách chính xác, phù hợp với ngôn ngữ báo chí, đồng thời giữ được sự trong sáng của tiếng Việt. Tuy nhiên hiện nay do nền kinh tế thị trường, việc chạy đua theo thành tích, áp lực chỉ tiêu, áp lực thời gian… đã khiến nhiều phóng viên trở nên cẩu thả trong việc viết tin bài. Nhiều phóng viên gửi một bản tin khi có khá nhiều lỗi chính tả, lỗi câu từ, lỗi số liệu, v.v… thậm chí nhiều phóng viên còn sử dụng thông tin khi chưa xác nhận được độ chính xác. Điều đó gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho người phụ trách biên tập chương trình. Vì vậy, bài báo nêu thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục một số lỗi thường gặp trong việc viết tin của phóng viên tại Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
ABSTRACT
District radio & television, thanks to its strength in news and information transmission, plays an important role in stabilizing political situations, security, defense, and contributing to local socio-economic development. News-making for such station is therefore critical, requiring reporters’ objectivity and care in word choice to ensure accuracy, relevance and appropriateness, and preserve the purity of the Vietnamese language. However, due to various factors and pressure in the current context, not a small number of reporters send in news that contains different errors, including spelling, grammar, statistical figures, even inaccurate information without proper verification, which cause considerable difficulties to editors and program managers. This paper describes and analyzes these common errors, and proposes possible solutions so as to improve news prepared by reporters of Dai Loc Districts’ Radio and Television Station in Quang Nam Province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn