Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,866

 Nhan đề tác phẩm trong các sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc gia 2018 "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, 4/2018, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. QĐ XB số: 462 LK-XH/QĐ-NXB ĐHQGHN, ngyà 4/4/2018, ĐKXB: 750-2018/CXBBIP/02-83/ĐHQGHN, ngày 9/3/2018.; Số: 2L-72 ĐH2018;Từ->đến trang: 658-673;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong văn chương của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nhan đề tác phẩm luôn là một thách thức lớn dành cho người đọc. Đó không chỉ là tên gọi của một tác phẩm nói riêng mà còn mang trong mình những giá trị riêng biệt của văn học nói chung. Với bài báo này, chúng tôi đã khảo sát và đưa ra những nhận định của mình về nhan đề tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư ở các khía cạnh sau: cấu tạo và nội dung phản ánh; đặc điểm và ý nghĩa của nhan đề đối với văn chương Nguyễn Ngọc Tư. Từ đó, mới thấy được điểm nổi bật về giá trị đặc biệt của các nhan đề mà nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã chọn lựa để thay mặt cho các tác phẩm và chính cá nhân của mình. Đồng thời một phần nào đó cũng giúp cho người đọc có cái nhìn khái quát hơn về nhan đề tác phẩm đối với văn chương.
ABSTRACT
In the writer Nguyen Ngoc Tu’s literature, the titles of her products are a big challenge to readers. They are not only the names of the works but also the distinguished values of literature. In this article, we are going to study our concept of the title of his writings in the area of the structure and reflecting content; the features and the significance of the titles to his literarure. Thanks to that, the values of the titles chosen by Nguyen Ngoc Tu to represent her works and herself will be highlighted. At the same time, readers can be supported in having a more general concept of the titles towards literature.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn