Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,265,253

 Khảo sát và đề xuất biện pháp khắc phục lỗi chính tả tiếng Việt ở học sinh trường tiểu học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngân - Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc gia "NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VỀ NGÔN NGỮ VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LẦN THỨ 3" do 3 trường ĐH Ngoại ngữ đồng tổ chức, ngày 23/11/2017 tại Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Huế.; Số: 2018;Từ->đến trang: 70-80;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chính tả là một trong những bộ môn quan trọng được dạy ở trường phổ thông Việt Nam, đặc biệt tại trường tiểu học hiện nay. Viết đúng chính tả giúp cho học sinh có đủ điều kiện để sử dụng tiếng Việt đạt hiệu quả cao trong việc học tập các bộ môn, rèn cho học sinh một số phẩm chất như: tính kỉ luật, cẩn thận, óc thẩm mĩ. Cụ thể hơn, viết đúng chính tả sẽ hỗ trợ cho sự phát triển kỹ năng sử dụng từ, cách phát âm, cách viết,… đồng thời còn rèn cho học sinh lòng yêu quý tiếng Việt và chữ viết tiếng Việt. Tuy nhiên, hiện nay ở bậc tiểu học viết sai chính tả còn khá phổ biến, nhất là ở vùng nông thôn do ảnh hưởng từ cách phát âm địa phương. Nghiên cứu này tập trung khảo sát và tìm ra một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả của 155 học sinh lớp 3 trường Tiểu học Quế Cường, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam. Tối thiểu 120 từ
ABSTRACT
Spelling is one of the most important subjects taught in high school in Vietnam, especially in elementary schools today. Proper spelling helps pupils to be able to use Vietnamese effectively in the study of the subject, forging the pupil some qualities such as discipline, carefulness, aesthetics. More specifically, spelling correctly supports the development of skills in the use of words, pronunciation, and writing, while also forging the love of Vietnamese and Vietnamese writing. However, nowadays at the primary level spelling mistakes are quite common, especially in rural areas due to the influence of local pronunciation. This study focused on investigating and finding some remedies for 155 pupils of third grade at Que Cuong Primary School, Que Son District, Quang Nam Province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn