Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,476,177

 Nguồn gốc và ý nghĩa hoa văn của đấu củng ở các kiến trúc cổ Hội An
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Toàn quốc Ngữ học 21 tại Trg ĐH Thủ Dầu Một, Bình dương do Trg ĐH Thủ Dầu Một và Hội Ngôn ngữ học tổ chức.; Số: 6/2019;Từ->đến trang: 1532-1548;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Văn hóa là một phạm trù rất thú vị, hấp dẫn bởi sự đa dạng, phong phú và thần bí. Văn hóa kiến trúc cũng vậy, luôn tạo cho người xem một cảm giác muốn hiểu biết và thấu hiểu từng mảnh kiến trúc. Kiến trúc được xây dựng bởi những vật liệu dường như vô tri vô giác nhưng lại mang đến nhiều cung bậc cảm xúc một khi đã cảm nhận hoàn thiện vẻ đẹp tiềm ẩn trong nó. Sự giao thoa văn hóa là bàn đạp cho sự biến đổi cấu kiện đấu củng ở hai nước Việt Nam và Trung Hoa. Ở Hội An sự giao thoa đó được thể hiện rõ rệt hơn khi mà các cấu kiện đấu củng giữ được cái gốc của Đấu củng Trung Quốc và thêm cái “phá cách” của Đấu củng Hội An mà bất kỳ nơi nào cũng không thể tìm thấy. Hy vọng tài liệu này sẽ là một tập cẩm nang hữu ích cho ai đang, đã, sẽ muốn đến tham quan và tìm hiểu Hội An.
ABSTRACT
Culture is a very exciting category and attracting by the diversity, richness and mystique. Architectural culture also always give the viewer a feeling of wanting to know and understand each piece of architecture. Structures was built by the material which seems to be inanimate but brings many emotions when we completely perceived the improvement in its hidden beauty. The cultural interfere is the springboard for the bracket set architecture in both Vietnam and China. In Hoi An, interfere is expressed more clearly when the bracket set system architecture to keep the original Chinese and its "altemative" could not find anywhere. We hope this document will be a useful handbook for who is, was and will want to visit and explore Hoi An.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn