Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,895

 Những quan sát bước đầu yếu tố văn hóa trong việc giảng dạy mối quan hệ ngữ nghĩa trong cú pháp tiếng Nga (mối quan hệ nguyên nhân - kết quả)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học toàn quốc "Thành tố văn hoá trong dạy - học ngoại ngữ", Hội ngôn ngữ học Việt Nam và ĐHNN - ĐHQG Hà Nội tổ chức; Số: 20/01/2000;Từ->đến trang: ;Năm: 2000
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn