Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,849

 Thử quan sát một số cấu trúc biểu hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả trong câu ghép qua lại tiếng Việt đối chiếu với tiếng Nga
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: (Báo cáo tại: "Hội nghị nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ", ĐHSP, ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 20/5/2000;Từ->đến trang: ;Năm: 2000
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn