Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,725

 Giảng dạy bộ môn ngoại ngữ 2 trong việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngoại ngữ tại trường ĐHSP - ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Hội thảo Quốc gia về "Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên", Trường Đại Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2000
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn