Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,159

 Thảo luận - một hoạt động nhằm cải thiện phương pháp dạy và học ngoại ngữ
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo về Đổi mới phương pháp giảng dạy, ĐHSP Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 4/2001;Từ->đến trang: 134-138;Năm: 2001
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn