Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,971

 Mối liên kết hữu cơ giữa đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Hội thảo "Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, hội nhập và thách thức"
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: 294-303;Năm: 2004
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn