Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,381

 Mối quan hệ hữu cơ giữa đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội nghị KH&CN các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Lần thứ VIII, UBND Quảng Ngãi kết hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn