Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,888

 Thực trạng việc giáo dục trẻ khiếm thính tại các cơ sở chuyên biệt tại Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Ngô Thị Thanh Nhung, Trần Bích Thuỷ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Phát triển; Số: 129;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn