Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,981

 Nâng cao vai trò cầu nối của Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ giữa các nhà khoa học trong Đại học Đà Nẵng tham gia hoạt động KH&CN vào sản xuất và đời sống
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Hội thảo toàn quốc các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương lần thứ I, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn