Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,130

 Đề xuất đổi mới cơ chế quản lý để tăng cường chuyển giao công nghệ từ nhà trường ra doanh nghiệp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh-Lê Kim Hùng
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học “Mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp”, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn