Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,138,550

 Khảo sát trẻ khiếm thị từ 0 đến 6 tuổi tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Tuyết Mai
Nơi đăng: ạp chí Khoa học Giáo dục, chuyên đề giáo dục cho mọi người khiếm thị Việt Nam 2009; Số: ;Từ->đến trang: 47-51;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn