Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,552

 Liên từ tiếng Nga “как” và các đơn vị tương đương trong tiếng Việt
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 22;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Liên từ как là một trong những liên từ phổ biến nhất biểu đạt ý nghĩa so sánh trong tiếng Nga văn học hiện đại. Đây là liên từ không phân chia (недифференцированный союз) [2] được sử dụng trong câu phức hợp phụ thuộc luôn mang lại cho người học sự thích thú, niềm đam mê về sự đa dạng cũng như cách dùng phong phú của chúng trong ngôn ngữ. Để góp phần làm sáng tỏ và giúp những người Việt học tập, nghiên cứu tiếng Nga, cũng như những người Nga học tập, nghiên cứu tiếng Việt như một ngoại ngữ nắm vững hơn về liên từ trên, chúng tôi khảo sát một số đặc điểm cú pháp cũng như cách truyền đạt liên từ как trong tiếng Nga sang tiếng Việt qua một số tác phẩm văn học Nga nổi tiếng với các bản dịch của những dịch giả Việt Nam được mọi người biết tới từ bấy lâu nay. 
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn