Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,507

 Giải pháp quản lý nâng cao chất lượng can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị từ 0 đến 6 tuổi tại trường PTCB Nguyễn Đình Chiểu Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Tuyết Mai
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 3(44).2011;Từ->đến trang: 152-159;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Can thiệp sớm (CTS) trẻ khiếm thị là các dịch vụ can thiệp sớm nhất ngay sau khi phát hiện ra khuyết tật cho đến khi trẻ đạt 6 tuổi với sự tham gia của nhiều ngành nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng của khuyết tật để trẻ phát triển tối đa năng lực và tham gia học tập cùng các bạn sáng mắt đúng độ tuổi. Can thiệp sớm trẻ khiếm thị còn bao gồm cả sự tác động vào gia đình của trẻ khiếm thị và cộng đồng nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển và hòa nhập của trẻ khiếm thị. Thực tế cho thấy, việc nâng cao chất lượng can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị đòi hỏi đồng bộ không những các biện pháp chuyên môn [12,128-133], mà còn phải chú trọng các giải pháp quản lý.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Can thiệp sớm (CTS) trẻ khiếm thị là các dịch vụ can thiệp sớm nhất ngay sau khi phát hiện ra khuyết tật cho đến khi trẻ đạt 6 tuổi với sự tham gia của nhiều ngành nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng của khuyết tật để trẻ phát triển tối đa năng lực và tham gia học tập cùng các bạn sáng mắt đúng độ tuổi. Can thiệp sớm trẻ khiếm thị còn bao gồm cả sự tác động vào gia đình của trẻ khiếm thị và cộng đồng nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển và hòa nhập của trẻ khiếm thị. Thực tế cho thấy, việc nâng cao chất lượng can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị đòi hỏi đồng bộ không những các biện pháp chuyên môn [12,128-133], mà còn phải chú trọng các giải pháp quản lý.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn