Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,265,567

 Tâm lý của cha mẹ khi trong gia đình có con bị khuyết tật
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Hằng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 6(47), Q.1;Từ->đến trang: 129-134;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ khi đứa trẻ được hình thành và trong suốt quá trình phát triển, cha mẹ nào cũng có những hi vọng, mong mỏi và ước ao tốt đẹp về đứa con của mình. Nhưng khi biết con mình bị khuyết tật thì những hi vọng, mong mỏi ấy hoàn toàn sụp đổ. Tâm lý của các bậc cha mẹ lúc bấy giờ rất phức tạp và thường theo chiều hướng tiêu cực. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của việc chăm sóc-giáo dục cho đứa con khuyết tật cũng như sự phát triển sau này của đứa trẻ. Hiểu được tâm lý này của cha mẹ có con bị khuyết tật sẽ có những biện pháp tác động phù hợp, hiệu quả nhằm giúp cho những gia đình có con bị khuyết tật nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục cho đứa con không “may mắn” của mình.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Any parents have cherished high hopes and dreams for their children since they were born and during their growth and development. However, when they discover that their children have some disabilities, all the hopes and dreams completely perish. The parents’ psychological aspects are so complicated at the time that they tend to become negative. This greatly affects the effectiveness in caring and educating disabled children as well as in enhancing their subsequent development. Understanding psychological aspects of the parents whose children are disabled will help bring about appropriate and effective measures in view of helping families with disabled children to improve the quality of care and education for their “unlucky” children.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn