Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,279

 Khảo sát mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và trẻ khiếm thính tại các trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Hằng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 6(47), Q.2;Từ->đến trang: 196-202;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong các mối quan hệ giữa con người với nhau trong xã hội thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là mối quan hệ quan trọng bậc nhất. Cha mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hình thành và phát triển của con cái. Thực tế cho thấy những gia đình có con bị khiếm thính thì mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ khiếm thính còn lỏng lẻo, thiếu sự gắn bó thực sự. Một trong những nguyên nhân của hiện trạng trên là do cha mẹ thiếu kiến thức và kĩ năng trong việc chăm sóc-giáo dục con. Nghiên cứu mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và trẻ khiếm thính sẽ cho thấy mối quan hệ thực sự này, từ đó có những tác động hiệu quả nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có trẻ khuyết tật.
ABSTRACT
Among the relationships between people in society, the relations between parents and children are the most important of all. Parents have the greatest influences on the formation and development of their children. As a matter of fact, in the families with hearing-impaired children, the relationships between parents and these children are sometimes loose and lacking real intimacy. One of the reasons for the current phenomenon is due to the parent's shortage of knowledge and skills in childcare and education. An investigation into the close relationship between parents and hearing- impaired children can reveal these real relations and thus creating effective impacts on the enhancement of relationships between members of the family with disabled children.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn