Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,890

 Thực trạng và giải pháp cho môn chính tả của học sinh tiểu học (Qua nghiên cứu ở khối lớp 2)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Chinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 2(63).2013;Từ->đến trang: 115-125;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chính tả có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ. Viết đúng chính tả ngay từ những năm đầu của bậc tiểu học sẽ là nền tảng cho các em sử dụng đúng tiếng Việt trong suốt cuộc đời của mình. Bài báo này nghiên cứu thực trạng chính tả của học sinh tiểu học (lớp 2) ở năm trường tiểu học thuộc tỉnh Nam Định, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu; Nghệ An và Thanh Hóa. Dựa vào đặc điểm của tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập, chúng tôi phân tích dữ liệu theo hai hướng chính: lỗi trong âm tiết (những lỗi liên quan đến bộ phận âm đầu, âm cuối, âm đệm, âm chính và thanh điệu) và lỗi ngoài âm tiết (những lỗi liên quan đến việc viết hoa, dấu câu, v.v...). Cuối cùng, chúng tôi tìm hiểu những nhân tố có ảnh hưởng đến việc gây ra lỗi chính tả; và từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục cho thực trạng chính tả của học sinh tiểu học (lớp 2).
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Spelling plays a very important role in the improvement of the skills of language use. Manipulating good spelling in the early years of primary school education will pave the way for the pupils’ right spelling usage during their life. This article is aimed to research on the spelling conditions of elementary school pupils (in grade 2) from five primary schools in Namdinh, Binhdinh, Baria - Vungtau; Nghean and Thanhhoa. Based on the characteristics of the Vietnamese language, which is considered to be a monosyllabic language, we have analyzed different data in two main directions: syllable errors (the errors related to the initial sound, the final sound, the prevocalic sound, the nuclear sound and the tone) and non - syllable errors (the errors related to capitalization, punctuations, and so on.). Finally, we will find out some factors causing spelling errors and then propose some solutions to overcoming spelling errors committed by elementary school pupils (in grade 2).
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn