Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,264,945

 Khảo sát hiện tượng lệch chuẩn trên báo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh, Trần Thị Nguyệt
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống; Số: 2(220)-2014;Từ->đến trang: 15-19;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc sử dụng từ ngữ trên báo ít nhiều chi phối tới vốn từ và cách sử dụng từ ngữ ở nhiều độc giả. Việc sử dụng từ ngữ còn ảnh hưởng đến khả năng truyền đạt tư tưởng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt của người làm báo, chi phối phong cách nhà báo. Tạo ra những “chệch chuẩn” ngôn ngữ là một trong những phương thức tiêu biểu thể hiện sự sáng tạo trong cách dùng từ, trong lối viết của người làm báo, là một yếu tố quan trọng quyết định “sự sống còn” của mỗi bài báo. Dựa trên cơ sở những lý thuyết căn bản của ứng dụng Việt ngữ học và những vấn đề cụ thể của ngôn ngữ báo chí, bài báo này khảo sát, bàn về hiện tượng chệch chuẩn trên báo Pháp luật TP.HCM ở ba bình diện: (1) chệch chuẩn về ngữ âm; (2) chệch chuẩn về từ vựng, ngữ nghĩa; (3) chệch chuẩn về ngữ pháp.
ABSTRACT
The use of newspaper language is more or less affects the readers’ vocabulary and their use of words. This also influences the correspondent’s ability to express his thinking and to preserve the clarity of the Vietnamese language, dominating his style. The creation of language “standard deviation” is one of the typical methods of creativity manifestation in the use of words, in the correspondent’s style and is an important factor that decides the “existence” of an article in the newspaper. Based on the basic theories for the application of Vietnamese studies and the practical issues in the language of newspapers, this article investigates into the deviation from the standard in the Newspaper “Phap Luat” on three aspects: (1) phonetic deviation; (2) morphological and semantic deviation; and (3) grammatical deviation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn