Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,099

 Nét đẹp rước cộ của lễ hội Bà Chợ Được huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Xa Doãn Hồng Thủy, Nguyễn Ngọc Nhật Minh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 2(75)2014;Từ->đến trang: 9-13;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lễ hội Bà Chợ Được chứa đựng các giá trị văn hóa truyền thống mang đậm dấu ấn bản sắc Việt, thể hiện tín ngưỡng thờ Mẫu của người dân Việt Nam ta bao đời nay được bà con nhân dân làng Chợ Được, xã Bình Triều tổ chức hàng năm vào những ngày đầu Xuân. Lễ hội là điểm tựa tâm linh vững chắc trong tâm thức của người dân huyện Thăng Bình nói riêng, khách thập phương nói chung. Linh hồn của lễ hội là lễ rước Cộ - một hình thức nghệ thuật thông qua các trò diễn xướng dân gian chứa nhiều giá trị về tâm linh, văn hoá, nghệ thuật, điêu khắc, tạo hình, sân khấu, luật tục, lễ nghi,... tạo nên sự cố kết cộng đồng, sự kết nối quá khứ - hiện tại và tương lai, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá làng xã, bảo tồn những vốn quý của di sản văn hoá tinh thần của người dân địa phương.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Embracing traditional cultural values that represent Vietnamese national identity, Bachoduoc Festival reflects the Worship of Mother Goddesses of Vietnamese people. Every year, the festival takes place on the days of the first lunar month at Cho Duoc Village of Binhtrieu Commune. It serves as a firmly spiritual fulcrum in the mind of the local people of Thangbinh District in particular and pilgrims in general. Co ceremonial procession – the soul of Bachoduoc Festival - is a type of art involving folk performances imbued with remarkable spirit values, culture, art, sculpture, modelling, theatres, customs, rituals... All of them create a communal tie and link between the past, the present and the future. This helps enrich the communal cultural life, preserving the precious cultural and spiritual heritage of the local people.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn