Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,994

 Sự tác động của ngôn ngữ chát đến sự trong sáng của tiếng Việt: Nghiên cứu tại một số trường học Quảng Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thi Phương, Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 3.2014, Tập 117;Từ->đến trang: 223-228;Năm: 2014
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngôn ngữ Chat hay gọi tắt là Ngôn ngữ chát, ngôn ngữ @ là ngôn ngữ được sinh ra từ các trang mạng xã hội, chat yahoo hoặc qua tin nhắn điện thoại mà đối tượng chủ yếu sử dụng là giới học sinh, sinh viên - lứa tuổi teen mà chúng ta vẫn quen gọi là 9X. Ngôn ngữ chát là một ngôn ngữ mới thể hiện sự sáng tạo, phá cách của giới trẻ tuy nhiên, việc lạm dụng, biến tướng ngôn ngữ với những ký hiệu lạ lẫm, từ ngữ phức tạp, khó hiểu đã gây ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt làm mất bản sắc văn hóa của dân tộc. Nguy hại hơn là ngôn ngữ này không chỉ dừng lại ở môi trường “ảo” mà còn ngày càng lan nhanh vào học đường, gây tác động tiêu cực đến bộ phận bạn trẻ ngày nay. Bài báo này muốn nêu lên những vấn đề tồn tại trong Ngôn ngữ chát của 9X và những biện pháp can thiệp để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt tại một số trường học tại tỉnh Quảng Nam.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Chat language or chat slang, @ language is a kind of language which was born from social website, chat yahoo or handphone’s messages, it is principally being used by pupils, students – teenagers who are called 9X. 9X’s chat slang is a new language which showes creativeness of young man, however, abusing and disguising of language, with strange symbols, complicated and confusing vocabularies, is affecting the pureness of Vietnamese and losing national character. This language is not only used in “illusory” enviroment but also spreads in school, and influence negatively to youth. This report raises all problems of 9X’s chat slang and how to protect the pure ness of Vietnamese in some of school of Quangnam province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn