Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,569

 Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngữ tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu Đề án Ngoại ngữ 2020
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Phan Thị Yến, Đặng Vinh
Nơi đăng: Hội thảo Khu vực “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng Anh chuyên ngữ trong các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Nguyên”, Trường Đại học Tây Nguyên.; Số: 5;Từ->đến trang: 50-56;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn