Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,629

 Thực trạng giao tiếp giữa cha mẹ với trẻ tự kỷ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh*; ThS. Lê Thị Hằng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 10(83).2014;Từ->đến trang: 52;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giao tiếp là một trong những nhu cầu cơ bản của mỗi con người. Trẻ tự kỷ cũng vậy. Khi xã hội ngày càng phát triển, số lượng trẻ tự kỷ ngày càng có xu hướng gia tăng không chỉ ở các đô thị lớn mà cả ở các vùng quê và thực sự trở thành nỗi lo sợ đối với các bậc làm cha, làm mẹ. Hầu hết, trẻ tự kỷ có khó khăn cả về giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Nghiên cứu tiến hành phân tích thực trạng giao tiếp trong đó tập trung vào hoàn cảnh, nội dung, phương thức và thời gian giao tiếp giữa cha mẹ và trẻ tự kỷ. Xem xét ảnh hưởng của quá trình giao tiếp đến sự phát triển của trẻ tự kỷ và đề xuất một số cách thức giao tiếp phù hợp đối với những bậc cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ.
ABSTRACT
Communication is one of the basic needs of every human being. The need is of extreme importance in children with autism. As the society grows, the number of children with autism tends to increase not only in big cities but also in rural areas, which really becomes a fear for parents. Most autistic children have difficulty communicating in both verbal and non-verbal language. This study therefore investigates real-life communicative situations, focusing on the context, content, methods and time of communication between parents and children with autism. Through such situational analysis, the research examines possible impacts of communication on autistic children’s personal development, and suggests several proper ways of communication to parents of children with autism.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn