Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,391

[1] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát nhu cầu sử dụng tiếng Nga tại tỉnh Ninh Thuận. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: Nguyễn Văn Hiện, Trần Thị Thanh Thảo. Mã số: T2016-05-04. Năm: 2016. (May 17 2016 5:54AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ các hệ sinh thái tại Cù Lao Chàm Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu". Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Ngọc Chinh (Thư ký), Phạm Thị Kim Thoa, Lê Phước Cường, Nguyễn Văn Hiệu, Lê Thị Xuân Thuỳ, ...(Thành viên). Mã số: B2013-MT-01. Năm: 2014. (May 16 2013 8:37PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu biện pháp xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và trẻ tự kỉ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: Lê Thị Hằng, Hồ Thị Mỹ Lệ, Huỳnh Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Linh. Mã số: D2014-01-30. Năm: 2014. (Jun 12 2014 8:14AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: "Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, đến năm 2010". Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh (Thư ký); PGS.TS Lâm Chí Dũng; TS Lê Dân; TS Đào Hữu Hòa; ThS Nguyễn Bắc Nam;. Mã số: 2012-2013. Năm: 2013. (Jul 11 2012 9:36AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: "Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường đại học Sư phạm, cao đẳng Sư phạm, trung học Sư phạm các tỉnh khu vực nam miền Trung và Tây Nguyên" . Chủ nhiệm: PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh, Thư ký, ThS. Nguyễn Thị Đào, tham gia.. Mã số: B2011-GDBVMT-01. Năm: 2012. (Jan 9 2012 6:00PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: "Biện pháp tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và trẻ khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh. Mã số: Đ2011-01-04. Năm: 2011. (Apr 5 2011 11:43AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu biên soạn sách về giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 7" . Chủ nhiệm: PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh (Thư ký), ThS. Nguyễn Thị Đào, ThS. Châu Phi. Mã số: B2009-01-MT. Năm: 2011. (Oct 11 2011 9:21AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: "Xây dựng mô hình và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển di tích lịch sử văn hoá Quảng Nam – Đà Nẵng để phát triển du lịch". Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Mã số: B2010-ĐN01-23. Năm: 2011. (Jan 4 2011 11:56AM)
[9] Đề tài cấp Thành phố: "Thực trạng và giải pháp can thiệp sớm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ khiếm thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Chủ nhiệm: Lê Thị Mai. Thành viên: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Thanh Tùng, .... Mã số: KHCN-ĐN. Năm: 2009. (Jan 4 2011 11:52AM)
[10] Đề tài cấp Thành phố: "Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi". Chủ nhiệm: Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: Nguyễn Ngọc Chinh (Thư ký), Nguyễn Bắc Nam. Mã số: KHCN-QN. Năm: 2009. (Jan 4 2011 11:53AM)
[11] Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu phương thức biểu đạt ý nghĩa so sánh trong ngôn ngữ (Đối chiếu Nga-Việt)". Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Mã số: B2009-ĐN01-18. Năm: 2009. (Jan 4 2011 11:55AM)
[12] Đề tài cấp Bộ: "Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức và phổ biến thông tin khoa học tại Đại học Đà Nẵng". Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Thu Nga. Thành viên: TS. Nguyễn Ngọc Chinh, CN. Bùi Văn Phúc, KS Trịnh Trung Hải. Mã số: B2006-ĐN01-02. Năm: 2008. (Oct 15 2012 8:35AM)
[13] Đề tài cấp Thành phố: "Xây dựng mô hình dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại huyện miền núi Ba Tơ, đề xuất các giải pháp dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010”. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: Phạm Thị Ngọc Kim, Lê Thị Hằng, .... Mã số: KHCN-QN. Năm: 2008. (Jan 4 2011 11:51AM)
[14] Đề tài cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt cho học sinh nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: Bùi Trọng Ngoãn, Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: MS: B2006-III-04. Năm: 2007. (Jan 4 2011 11:42AM)
[15] Đề tài cấp Thành phố: “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn Tp. Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Ngô Thanh Nhung. Thành viên: Nguyễn Ngọc Chinh, Trần Bích Thủy. Mã số: KHCN-ĐN. Năm: 2006. (Jan 4 2011 11:47AM)
[16] Đề tài cấp cơ sở: "Đặc trưng cấu trúc ngữ nghĩa của văn bản tin tiếng Nga (Qua trang web gazeta.ru )"/Structural-semantics features of Russian news texts (through website "gazeta.ru"). Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Mã số: MS: T05-III-15. Năm: 2006. (Jan 4 2011 11:50AM)
[17] Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ bản tin báo chí (Đối chiếu Nga, Anh, Việt)"/A study on linguistisc features of papers news (Russian in comparison with Vietnamese and English) - Ministry's project. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: . Mã số: B2004-III-26. Năm: 2005. (Jan 4 2011 11:41AM)
[18] Đề tài cấp Bộ: "Phương tiện biểu đạt quan hệ kết quả trong ngôn ngữ (Đối chiếu Nga-Anh-Việt)". Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: . Mã số: MS: B2002-16-10. Năm: 2003. (Jan 4 2011 11:38AM)
[19] Đề tài cấp cơ sở: "Liên từ так что trong tiếng Nga và các phương thức truyền đạt sang tiếng Việt". Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: . Mã số: T01-16-22. Năm: 2001. (Jan 4 2011 9:37AM)
[20] Đề tài cấp cơ sở: "Cấu trúc - ngữ nghĩa của các phương tiện biểu đạt mối quan hệ nguyên nhân - kết quả trong câu phức hợp phụ thuộc tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt". Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Mã số: MS: T2000 -16-17. Năm: 2000. (Dec 20 2010 2:40PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn