Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,561,892

  "Biện pháp tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và trẻ khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ nhiệm:  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  CN. Lê Thị Hằng
Số: Đ2011-01-04 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn