Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,433

 "Nghiên cứu biên soạn sách về giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 7"
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh (Thư ký), ThS. Nguyễn Thị Đào, ThS. Châu Phi
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B2009-01-MT ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Môi trường
Nghiên cứu và biên soạn Sách tham khảo "Môi trường và động vật quanh em" cho học sinh lớp 7 bậc trung học cơ sở trên phạm vi cả nước.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn