Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,397,526

 "Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, đến năm 2010"
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh (Thư ký); PGS.TS Lâm Chí Dũng; TS Lê Dân; TS Đào Hữu Hòa; ThS Nguyễn Bắc Nam;
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: 2012-2013 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn