Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,671

 "Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức và phổ biến thông tin khoa học tại Đại học Đà Nẵng"
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  ThS. Phan Thị Thu Nga
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  TS. Nguyễn Ngọc Chinh, CN. Bùi Văn Phúc, KS Trịnh Trung Hải
Số: B2006-ĐN01-02 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn