Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,670,984

 Nghiên cứu biện pháp xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và trẻ tự kỉ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons pres
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Chinh; Thành viên:  Lê Thị Hằng, Hồ Thị Mỹ Lệ, Huỳnh Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Linh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: D2014-01-30 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn