Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,739,935

 "Cấu trúc - ngữ nghĩa của các phương tiện biểu đạt mối quan hệ nguyên nhân - kết quả trong câu phức hợp phụ thuộc tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt"
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Chinh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: MS: T2000 -16-17 ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn